مطالب پروژه آسان

استفده از ظرفیت ائمه جمعه برای ترویج مدرسه سازی

استفده از ظرفیت ائمه جمعه برای ترویج مدرسه سازی

آغاز نوبت گیری برای سنجش سلامت نوآموزان

آغاز نوبت گیری برای سنجش سلامت نوآموزان
عضو شورای عالی استان ها مطرح كرد:

وظیفه مختص شورا و اختیار برای دولت

وظیفه مختص شورا و اختیار برای دولت
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی ایران عنوان كرد:

اهداف تشكیل شبكه تفكر سلامت

اهداف تشكیل شبكه تفكر سلامت

میثم شكری ساز كیست؟

میثم شكری ساز كیست؟

مهمترین تغییر هدایت تحصیلی سال جاری

مهمترین تغییر هدایت تحصیلی سال جاری

تكرار دروس اول ابتدایی در مدرسه تلویزیونی تابستانی

تكرار دروس اول ابتدایی در مدرسه تلویزیونی تابستانی
مدیرعامل آبفای استان تهران خبر داد

راه اندازی تصفیه خانه های محلی در مناطق تهران

راه اندازی تصفیه خانه های محلی در مناطق تهران

آغاز ثبت نام كتاب درسی كلاس اولی ها از فردا

آغاز ثبت نام كتاب درسی كلاس اولی ها از فردا

پیش نویس لایحه نحوه اداره شركتهای عمومی به دولت رفت

پیش نویس لایحه نحوه اداره شركتهای عمومی به دولت رفت
پروژه آسان پروژه آسان پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه