مطالب پروژه آسان


ورود کتب زبان آلمانی و فرانسه به مدارس

ورود کتب زبان آلمانی و فرانسه به مدارس
قطار رتبه بندی معلمان به ایستگاه آخر می رسد؟

ابهامات نظام رتبه بندی معلمان

ابهامات نظام رتبه بندی معلمان

تصاویر تار به یادگیری بهتر هوش مصنوعی کمک می نماید

تصاویر تار به یادگیری بهتر هوش مصنوعی کمک می نماید

فوق العاده ویژه معلمان محاسبه و با حقوق مردادماه پرداخت می شود

فوق العاده ویژه معلمان محاسبه و با حقوق مردادماه پرداخت می شود
از سوی معاونت علمی و فناوری منتشر شد:

انتشار فراخوان پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان توانمند در حوزه دریا

انتشار فراخوان پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان توانمند در حوزه دریا
دبیر ستاد راهبری ستاد جامع نقشه علنی كشور عنوان كرد

تعیین سیاست های سهمیه های کنکور تا ۶ ماه آینده

تعیین سیاست های سهمیه های کنکور تا ۶ ماه آینده

رصد حلقه های زحل را از دست ندهید

رصد حلقه های زحل را از دست ندهید

بهترین وکیل ملکی در غرب تهران

بهترین وکیل ملکی در غرب تهران
با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور؛

شروع اجرای ۴ طرح عمرانی و فناورانه در پارک فناوری پردیس

شروع اجرای ۴ طرح عمرانی و فناورانه در پارک فناوری پردیس

پیگیری جدی برای حل مغایرت های قانونی اجرای فوق العاده ویژه معلمان

پیگیری جدی برای حل مغایرت های قانونی اجرای فوق العاده ویژه معلمان
پروژه آسان پروژه آسان پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه