آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


سمینار ملی فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی

سمینار ملی فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی

معرفی آهنگ مست عشق

معرفی آهنگ مست عشق

چرا هود آلتون صدا می دهد؟

چرا هود آلتون صدا می دهد؟

حضور ۹ دانشگاه ایرانی در تازه ترین رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۵

حضور ۹ دانشگاه ایرانی در تازه ترین رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۵
محققان كشور بررسی كردند

خصوصیات برنامه درسی مناسب برای نسل Z

خصوصیات برنامه درسی مناسب برای نسل Z
معاون تحقیقات وزارت بهداشت:

دیپلماسی سلامت یکی از ارکان دستیابی به مرجعیت علمی است

دیپلماسی سلامت یکی از ارکان دستیابی به مرجعیت علمی است
در دستور كار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفت؛

پشتیبانی از ایجاد اجتماعات نخبگانی و رفع خلاهای علمی و فکری

پشتیبانی از ایجاد اجتماعات نخبگانی و رفع خلاهای علمی و فکری

ساخت دکل های موقت برای افزایش تاب آوری شبکه انتقال برق کشور

ساخت دکل های موقت برای افزایش تاب آوری شبکه انتقال برق کشور
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیركبیر خبر داد

راه اندازی پژوهشکده هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

راه اندازی پژوهشکده هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یك استاد دانشگاه مطرح كرد

توجه به مخاطب در جهاد تبیین رسانه ای

توجه به مخاطب در جهاد تبیین رسانه ای
پروژه آسان پروژه آسان پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه