مطالب پروژه آسان

صحرائی:

باید بسته های آموزشی آماده ای برای سرباز معلمان داشته باشیم

باید بسته های آموزشی آماده ای برای سرباز معلمان داشته باشیم

ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه دولتی در شهر تهران

ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه دولتی در شهر تهران
وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد داد

جمع آوری نقدهای دانش آموزان بر کتاب های درسی

جمع آوری نقدهای دانش آموزان بر کتاب های درسی

آموزش و پرورش بدنبال راهی برای جبران عدم دریافت مزایای رتبه بندی نیروهای اداری

آموزش و پرورش بدنبال راهی برای جبران عدم دریافت مزایای رتبه بندی نیروهای اداری

ابلاغ بخشنامه سرباز معلم

ابلاغ بخشنامه سرباز معلم
در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

صحرایی: برنامه ویژه ای برای پیشگیری از سونامی بازنشستگی داریم

صحرایی: برنامه ویژه ای برای پیشگیری از سونامی بازنشستگی داریم
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد

تدوین طرح احیای بانک سرمایه

تدوین طرح احیای بانک سرمایه

خدمات اجاره تخصصی انبار برای اسباب منزل

خدمات اجاره تخصصی انبار برای اسباب منزل

گوی و میدان وزارت آموزش وپرورش در دستان صحرایی

گوی و میدان وزارت آموزش وپرورش در دستان صحرایی
صحرایی:

حال آموزش و پرورش خوب نیست

حال آموزش و پرورش خوب نیست
پروژه آسان پروژه آسان پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه