سراب قبولی در رشته های پزشكی

سراب قبولی در رشته های پزشكی

به گزارش پروژه آسان سرپرست حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره اقبال بسیار زیاد دانش آموزان به رشته علوم تجربی و لطمه های ناشی از كنكور اظهار داشت: در سال های اخیر رشته تجربی در دوره دوم متوسطه مورد اقبال جدی قرار گرفته و دلیل اصلی این است كه چند رشته دانشگاهی آن به لحاظ شغلی بازار كار خوبی دارند. مثلا رشته پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی اینگونه اند اما باید اظهار داشت كه اولا همه رشته های تعریف شده دانشگاهی مورد نیاز جامعه هستند. دوم اینكه تعداد كمی از داوطلبان در این رشته ها پذیرفته می شوند و قبولی برای مابقی یك سراب است.


احمد احمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تغییرات ساختاری چندماه اخیر سازمان پژوهش و شكل گیری حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری اظهار نمود: دفتر تالیف دوره عمومی و متوسطه نظری و فنی و حرفه ای مشمول تغییر ساختاری شده اند و مقرر است اهداف مربوطه را با وظایف مشخص تری دنبال كنند. قبلا این دفاتر هم كار برنامه ریزی و هم تالیف كتاب درسی و بسته آموزشی را انجام می دادند اما قرار شده است در تقسیم بندی و رویكرد جدید، برنامه ریزی در بخش جداگانه دیگری صورت گیرد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر تعیین منطق برنامه، شایستگی ها و استانداردهایی كه دانش آموزان باید به آن دست یابند در بخشی به نام حوزه های تربیت و یادگیری صورت خواهد گرفت.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینكه در این بخش پژوهش های نیازسنجی، تحلیل اسناد موجود و پژوهش های مرتبط دیگرانجام می شود اظهار داشت: بعد از انجام این پژوهش ها، راهنمای برنامه درسی هر حوزه ای تدوین و اعتبار بخشی شده و در اختیار دوره ها قرار می گیرد تا بسته آموزشی توسط آنها به بخش خصوصی سفارش داده شود. بسته آموزشی شامل كتاب درسی، كتاب كار، كتاب راهنمای معلم، نرم افزارهای آموزشی و سایت های پشتیبان می شود.
وی افزود: برای برنامه ریزی درسی از اسناد بالادستی چون برنامه درسی ملی، مبانی نظری سند تحول بنیادین، نقشه جامع علمی كشور، بیانیه گام دوم انقلاب و... بهره گرفته می شود. سایر پژوهش های ملی و بین المللی كه انجام شده اند نیز تحلیل و همزمان مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه استانداردهای هر حوزه یادگیری در برنامه درسی استخراج خواهد شد. این تمركزگرایی، كمك می نماید كه برنامه و استانداردهای دقیق تری را تدوین نماییم.
احمدی با اشاره به اینكه كار اصلی ما این است كه بتوانیم در حوزه تربیت و یادگیری علوم تا آخر سال ۱۳۹۹ و در نهایت ابتدای سال ۱۴۰۰ راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی را استخراج نماییم عنوان كرد: در نهایت ما منطق حوزه علوم تجربی، قلمرو، كاركرد، راهبردهای یاددهی - یادگیری، شایستگی های پایه و تلفیقی و پیچیده، استانداردهای محتوا، استانداردهای ارزشیابی، مشخصات دبیران در حوزه، مشخصات فضا و امكانات آموزشی، وسایل كمك آموزشی و آزمایشگاهی و كاركرد رشته های زیر مجموعه حوزه علوم را مشخص و استانداردهای آنها را استخراج می نماییم.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: آموزش علوم تجربی با ساحت علم و فناوری در سندتحول بنیادین ارتباط زیادی دارد و دارای جایگاه ویژه برای هر كشوری است. این امر توسط مسئولین كشور به درستی شناخته شده است. بعنوان مثال در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سفارش های اساسی بمنظور ساختن ایران اسلامی بزرگ داریم. وقتی هدف ساخت ایران و تمدن جدید ایرانی اسلامی باشد اساسا علوم تجربی و ساحت علم و فناوری جایگاه ویژه دارند و بدون توجه به آموزش علم و فناوری، این امر مهم تحقق نخواهد یافت.
وی با اشاره به شایستگی های پایه در برنامه درسی ملی اظهار داشت: تفكر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق شایستگی های پایه هستند و در تمام حوزه های تربیت و یادگیری دنبال می شوند و برای ساخت كشورمان نیاز به جوانانی با انگیزه، دانا و باایمان داریم. آموزش علم تجربی در دنیای امروز به صورت منفرد و جداگانه دنبال نمی گردد. نیاز امروز دنیا این است كه افراد آموزش تلفیقی ببینند. نزدیك ترین تلفیق در بخش علم و فناوری این است كه علوم تجربی با علوم ریاضی، فناوری آی تی، مهندسی و هنر با هم به صورت در هم تنیده تلفیق شوند. این پیشرفت همه جانبه علمی و فناوری است كه نمود آن در نمایشگاه های بین المللی محسوس است و محصولات بسیاری در حوزه تلفیقی تولید می شوند.
احمدی با اشاره به اینكه علوم تجربی بخش مادی جهان هستی را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد و سامانه اصلی آن بخش مادی جهان هستی بوده و ایده های كلیدی در آن به این شرح است اظهار داشت: ساختار و عملكرد، روابط و الگوها، پایداری، تغییر و اندازه گیری و روش علمی یا ماهیت علم ایده های كلیدی اند و ما در حال كار روی این ایده های كلیدی در چارچوب برنامه ها هستیم.
وی درباره اقبال بسیار زیاد دانش آموزان به رشته علوم تجربی و لطمه های ناشی از كنكور اظهار داشت: در سال های اخیر رشته تجربی در دوره دوم متوسطه مورد اقبال جدی قرار گرفته و دلیل اصلی این است كه چند رشته دانشگاهی آن به لحاظ شغلی بازار كار خوبی دارند. مثلا رشته پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی اینگونه اند؛ اما باید اظهار داشت كه اولا همه رشته های تعریف شده دانشگاهی مورد نیاز جامعه هستند، دوم اینكه تعداد كمی از داوطلبان در این رشته ها پذیرفته می شوند و قبولی برای مابقی یك سراب است.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اضافه كرد: مجموع دانشجویان در این سه چهار رشته برای همه دانشگاه ها شامل دولتی گرفته تا آزاد به ۸۰۰۰ نفر هم نمی رسد. دانش آموزانی كه نتیجه و احساس منفی پیدا می كنند متاسفانه بسیار زیاد هستند. خانواده ها باید در انتخاب رشته هوشمندانه تر عمل كرده و قابلیت، توانمندی، استعداد، علایق و كارایی فرزندانشان را بررسی و مدنظر قرار دهند و طبق آن تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به اینكه اگر شهروندی یك مكانیك، خیاط یا نجار خوب باشد شاید درآمدش از یك پزشك كمتر نباشد اظهار داشت: مهم این است كه فرد در هرشاخه و رشته ای درس می خواند بهترین باشد و توانمندی های لازم را كسب كرده باشد.
احمدی درباره ادغام برخی رشته ها با یكدیگر مانند رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیك با یكدیگر اظهار داشت: روی این مساله در زمان تدوین برنامه درسی ملی كار شد. یكی از كمیته ها، شاخه های مختلف را بررسی كرد. دیدگاه های مختلفی در دنیا در این زمینه وجود دارد، البته در تقسیم بندی فعلی هم به نیازهای كشور پاسخ داده می شود به شرط آنكه از وضعیت هجوم به سمت رشته های خاص مانند پزشكی خارج شویم. نیاز امروز دنیا در حال تغییر است و موضوع مهم آن است كه دانش آموزان ما توانایی های متناسب با اهداف در حال تغییر در رشته و شغل را كسب كنند، بعنوان مثال زمانی تعداد زیادی تعمیركار تلویزیون داشتیم اما حالا آن تعمیركارها را حدودا نداریم ولی درعوض تعداد زیادی تعمیركارهای موبایل داریم.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اضافه كرد: باید خاصیت های دنیای امروز را درك كرد. اگر فرد، یادگیرنده مادام العمر باشد می تواند همواره دانش و مهارت های خودرا بروز كند و از بازار كار، اقتصاد، تجارت، علم و دانش و... عقب نماند.
منبع:

1398/11/04
22:04:48
5.0 / 5
4264
تگهای خبر: آموزش , پزشك , پژوهش , دانش آموز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه