با رای مجلس؛

گزارش تخلفات مراكز و مدارس خارج از كشور به قوه قضاییه ارجاع شد

گزارش تخلفات مراكز و مدارس خارج از كشور به قوه قضاییه ارجاع شد

پروژه آسان: به دنبال قرائت گزارش كمیسیون آموزش مجلس در گزارشی درباب مسائل در رابطه با فرهنگیان و مدارس خارج از كشور، مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات مربوطه موافقت نمود.


به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، سید حمایت میرزاده سخنگوی كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در جلسه علنی بامداد امروز(یكشنبه) مجلس گزارش این كمیسیون درباب مسائل در رابطه با فرهنگیان و مدارس خارج از كشور را قرائت كرد.
این گزارش كه در آن به بروز تخلفات اداری و مالی در بعضی مراكز و مدارس خارج از كشور اشاره شده با 134 رای موافق، 6 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر به قوه قضاییه ارجاع شد.
در گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباب مسائل در رابطه با فرهنگیان و مدارس خارج از كشور آمده است:
بخش اول
مستندات قانونی:
1. شیوه نامه و ضوابط ثبت نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور، ابلاغی وزیر آموزش و پرورش
2. مصوبه هیأت وزیران درباب مستثنی بودن ایجاد دفاتر سرپرستی مدارس ایرانی در كشورهای خارجی از شمول ضوابط اجرایی بودجه به تاریخ 17/ 9/ 1370
3. مصوبه هیأت وزیران درباب تسری جداول شماره 1، 2 و 3 اصلاحی پیوست بخشنامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) به كلیه كارمندان مشمول بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری در سقف اعتبارات مصوب به تاریخ 20/ 4/ 1396
4. ضوابط مالی و شهریه مدارس اتباع خارجی (موسس ایرانی) و مدارس بین المللی (دولتی و غیر دولتی)، ابلاغی 14/ 10/ 1393
5. شیوه نامه مالی مدارس بین المللی و اتباع خارجی (دولتی و غیردولتی) ابلاغی 4/ 12/ 1395
6. بخشنامه انتقال كمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی به اداره كل آموزش و پرورش مدارس خارج از كشور، ابلاغی 20/ 10/ 1378
7. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباب اصلاح تركیب اعضای كمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی مدارس كشورهای خارجی به تاریخ 18/ 8/ 1389
8. بخشنامه تأسیس مدارس اتباع خارجی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 29/ 8/ 1386
9. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباب تركیب اعضای كمیسیون خاص در سرپرستی های مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور به تاریخ 14/ 4/ 1379
10. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباب نحوه تعیین پایه تحصیلی دانش آموزانی كه متقاضی تحصیل در مدارس ایرانی خارج از كشور هستند به تاریخ 16/ 10/ 1378
11. بخشنامه تأسیس مدارس غیرانتفاعی ویژه اتباع خارجی به تاریخ 6/ 8/ 1378
12. بخشنامه ارزشیابی مدارك تحصلی مدارس كشورهای خارجی 12/ 9/ 1376
13. مصوبه هیأت وزیران درباب طرح ساختار مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور به تاریخ 28/ 5/ 1375
14. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباب نحوه ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان ایرانی كه در مدارس غیرایرانی خارج از كشور به تحصیل اشتغال داشته و به ایران باز می گردند به تاریخ 2/ 7/ 1369
بخش دوم
طرح مسأله:
محورهای مذكور در درخواست كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری جهت بررسی اعمال ماده 234 بخشنامه داخلی (مذكور در نامه شماره 93509 مورخ 29/ 10/ 1397) به شرح ذیل است:
1. بروز تخلفات در كمیسیون ارزشیابی تحصیلی مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور
2. وجود برخی ابهامات در ترازنامه ها و تراكنش های مالی برخی مجتمع های آموزشی تطبیقی
3. ابهامات درباب كارهای عمرانی و آموزشی مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور در بعضی كشورها
كمیسیون با دعوت از مسئولان اجرائی (وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و پارلمانی وزارتخانه، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور و معاونان وی، رئیس هیأت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و دیگر مسئولان ذی ربط) و با مكاتبات چندین باره شامل استعلام از مقام عالی وزارت نظیر نامه های شماره 28826 مورخ 12/ 4/ 1397 و شماره 58889 مورخ 16/ 7/ 1397 و 73482 مورخ 5/ 9/ 1397 و هیأت های بررسی تخلفات اداری و دریافت پاسخ و گزارش های آنان و دریافت و بررسی گزارش های مردمی شامل اظهارات كتبی، تلفنی و شفاهی نظیر شكایات درباب عملكرد كمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی و بعد از آن اعزام یكی از اعضای كمیسیون به كشور تركیه و آذربایجان و بازرسی سرپرستی و مدارس این حوزه و گفتگوی مستقیم با كادر اجرائی و معلمان و دانش آموزان، به بررسی تك تك این موارد پرداخت كه گزارش این موارد به شرح ذیل است:
1. بروز تخلفات در كمیسیون ارزشیابی تحصیلی مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور
كمیسیون ضمن بررسی گزارش های دریافتی، پی برد كه در موارد قابل توجهی، آراء صادره از طرف كمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی، در شكل های مختلف، خارج از ضوابط صادر گردیده است. مشروح این تخلفات (شامل 23 مورد نمونه تخلف) به همراه مؤیدات آنها، از جانب كمیسیون طی نامه شماره 58889 مورخ 16/ 7/ 1397 به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده كه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 6/ 8/ 1397 این موارد را برای رسیدگی، به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یك بدوی مركز ابلاغ كرده است. این هیأت به تخلفات رسیدگی كرده و آراء برای 7 نفر از متهمان صادر گردیده است.
همین طور مدیران مركز و مسئولان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و بعد از آن مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور طی نامه شماره 18/ 2966/ 340 مورخ 29/ 2/ 1398 موارد ذیل را بعنوان اقدامات اصلاحی در روند امور بیان كردند:
1. ارائه خدمات ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی به ایرانیان خارج از كشور به صورت سامانه الكترونیكی
2. پیشنهاد انتقال كمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی از مركز امور بین الملل به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش
3. كاهش تعداد اعضای كمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی از 7 نفر به 5 نفر
4. تغییر در تركیب اعضاء و ورود افراد متخصص به كمیسیون
5. واگذاری اختیارات ارزشیابی تا سطح ششم به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها
همین طور این مركز اعلام نمود كه در صورت احراز هرگونه تخلف، آمادگی دارد آراء صادره را باطل و مورد تخلف را پیگیری كند.
لازم به ذكر است اقدامات اصلاحی كمیته، بعد از پیگیری كمیسیون، رافع مسئولیت آنان در وقوع تخلفات نیست و كمیسیون بر بروز تخلفات در این عرصه تاكید می كند.
2. وجود برخی ابهامات در ترازنامه ها و تراكنش های مالی برخی مجتمع های آموزشی تطبیقی
مطابق گزارش واصله و بررسی های كمیسیون در مجتمع تطبیقی و بین المللی تهران، نقض برخی ضوابط اداری و مالی رخ داده است. مشروح این تخلفات كه شامل موارد وجود مغایرت در تراز مالی، عدم ثبت گردش حساب سپرده كوتاه مدت در تراز تفكیكی، عدم انسداد حساب سپرده كوتاه مدت، پرداخت حقوق و مزایا به فردی كه هیچ سمتی در مجتمع نداشته است، پرداخت وجه بدون مبنای قانونی به 21 نفر از كاركنان و عوامل اجرائی برابر سند حسابداری می شود، در اختیار مسئولان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفت. در بعضی موارد در ظاهر، از اختیارات مدیریت مركز استفاده شده و در موارد دیگر موضوع در حال بررسی و صدور رأی هیأت است. همین طور مطابق اسناد صادره از طرف اداره ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و مستند به چندین مصوبه شورای نظارت آموزش و پرورش شهر تهران، عملكرد مدیر عامل مؤسسه آموزشی معرفت هستی تحت عنوان «كلاهبرداری» بوسیله مراجع قضائی در حال پیگیری است.
3. وجود برخی ابهامات درباب كارهای عمرانی و آموزشی مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور
گزارش های دریافتی و بررسی های كمیته اعمال ماده 234 بخشنامه داخلی حاكی از آنست كه در بعضی مراكز و مدارس خارج از كشور كه وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت است، مواردی از تخلفات اداری و مالی رخ داده است. كمیسیون این موارد را به دقت دنبال كرده و مشروح آنرا در اختیار نهادهای ذی ربط قرار داده و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می كند.
اهم این موارد به شرح ذیل است:
الف) موارد سوء مدیریت در پروژه شارجه و تاجیكستان
گزارش های دریافتی حاكی از آنست كه بدون انجام آمایش سرزمین و بررسی كارشناسی دقیق، طرح تأسیس مركزی در شارجه امارات و تاجیكستان شروع شده است كه نظر به سوء تدبیر و مدیریت در این خصوص و با وجود صرف هزینه های سنگین، این طرح ها به سرانجام نهایی نرسیده و بلاتكلیف مانده است. لازم به ذكر است مطابق نامه شماره 73482 مورخ 5/ 9/ 1397 رئیس كمیته بررسی اعمال ماده 234 بخشنامه داخلی مجلس خطاب به وزیر آموزش و پرورش رسیدگی و اطلاع از نتیجه بررسی در این خصوص، درخواست شد. معاون حقوقی و امور مجلس وقت وزارتخانه اعلام نمود كه نظر به انجام این پروژه ها توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و ضرورت پاسخگویی توسط ایشان، به محض حصول نتیجه نهایی، مراتب اعلام خواهد شد. علی ای حال مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور در نامه مورخ 29/ 2/ 1398 درباب مدرسه تاجیكستان این گونه اظهارنظر كرده است:
1. موضوع تأسیس مدرسه بین الملل تاجیكستان در سال 1385 و در یادداشت تفاهم میان رئیس جمهور وقت ایران و تاجیكستان قید شد.
2. در شهریورماه 1393 و در كمیسیون مشترك میان دو كشور، ایران متعهد شد كه ظرف سه سال مجتمع تكمیل شود و مالكیت و مدیریت آن به مدت 99 سال در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد.
3. بنابر اعلام سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، تابحال نزدیك به 40 میلیارد ریال برای این مجتمع هزینه شده است و تنها یك فاز از آن بدون ساخت بخش های مورد نیاز برای دریافت مجوز بهره برداری از طرف تاجیكستان، توسط شركت «بنا راه تدبیر» (طرف قرارداد سازمان مذكور) تكمیل شده است.
4. درباب تصمیم گیری نهایی در مورد این مجتمع، نامه ای از طرف وزیر آموزش و پرورش خطاب به وزیر امور خارجه تنظیم شده است كه تابحال پاسخی دریافت نشده است.
لازم به ذكر است كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباب پروژه شارجه تابحال پاسخی از طرف وزارت آموزش و پرورش نداشته است.
ب) چگونگی ارائه مجوز تأسیس مدرسه بین المللی نور معرفت دراستانبول:
بررسی های كمیته حاكی از آنست كه فردی بنام خانم م. ر خارج از فرآیندهای مصوب اداری و ضوابط تعیین شده، مجوز موقتی را برای ایجاد مدرسه بین المللی در تركیه دریافت كرده است. خلاصه نتیجه پیگیری این تخلفات توسط كمیسیون و مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور آن است كه: باتوجه به عملكرد نامناسب مدرسه و عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم توفیق در كسب مجوزات قانونی از دولت تركیه و تخلفات صورت گرفته و شكایت های اولیا، شورای عالی آموزش و پرورش مجوز ایشان برای سال تحصیلی 97-1396 را تمدید نكرده و عملا فاقد مجوز و صلاحیت برای ادامه فعالیت است. كمیسیون موارد تخلف را به جد از وزارت آموزش و پرورش پیگیری خواهدنمود.
بخش سوم
نتیجه گیری:
كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اعلام می دارد، در هر سه محور درخواست اعمال ماده 234 قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شمول موارد مذكور در صدر ماده برای وزارت آموزش و پرورش و نهادهای زیرمجموعه آن (نظیر مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور و سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس كشور) وارد است. مشروح این تخلفات و مستندات آن (در صورت رأی مجلس به ارسال گزارش به قوه قضائیه) در اختیار مراجع قضائی قرار خواهد گرفت.
همین طور مواردی كه با كشف تخلف قطعی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده است، توسط كمیسیون تا حصول نتیجه نهائی از این هیأت و دیگر مراجع ذی صلاح، تعقیب و پیگیری خواهد شد.
منبع:

1398/11/06
13:20:43
5.0 / 5
4362
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه