آزمون های ورودی سمپاد و دغدغه شناسایی صحیح استعدادها

آزمون های ورودی سمپاد و دغدغه شناسایی صحیح استعدادها

به گزارش پروژه آسان رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعلان اینكه نگاه های متفاوتی درباره سمپاد وجود دارد اظهار داشت: آیا تستی كه بچه ها را جدا می كند به درستی طراحی شده است؟ آیا این آزمون خودش خاصیت ها و حساسیت بالایی دارد و آیا به درستی می تواند بچه های مستعد را شناسایی كند؟ آیا بچه هایی نداریم كه از چشم ما دور مانده باشند؟.


به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، علیرضا منادی، درباره وضعیت مدارس سمپاد اظهار نمود: در کمیسیون آموزش یک نگاهی درباره نخبگان داریم و جلسات مفصلی برگزار شده ولی ویژه سمپاد هنوز کار خاصی نکرده ایم.
وی ادامه داد: اساسا برنامه داریم و جلساتی خواهیم داشت و مسئولی بعنوان رابط مجلس و سازمان سمپاد معرفی خواهیم کرد.
منادی با اعلان اینکه نگاه های متفاوتی درباره سمپاد وجود دارد اظهار داشت: آیا تستی که بچه ها را جدا می کند به درستی طراحی شده است؟ آیا این آزمون خودش خاصیت ها و حساسیت بالایی دارد و آیا به درستی می تواند بچه های مستعد را شناسایی کند؟ آیا بچه هایی نداریم که از چشم ما دور مانده باشند؟.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: انگیزش مهم می باشد. بچه ها در این مدارس تک بعدی پرورش پیدا می کنند.
منادی درباره این مساله که برخی سمپادی های ما در دوره کارشناسی رشته دیگری می خوانند و بعد برای مقطع ارشد به سمت علوم انسانی می روند اظهار داشت: نوبلیست هایی داریم که ریاضی خوانده اند و بعد در دانشگاه به سمت علوم انسانی رفته اند. بعنوان مثال کم داریم کسی که اقتصاد انرژی بلد باشد. اینطور حرکت کردن مسیر درستی است که جواب خوبی می دهد.
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، آریا الستی، معاون بنیاد ملی نخبگان نیز در پاسخ به اینکه توقع از سمپاد چیست؟ اظهار داشت: برخی در نقد عملکرد این سازمان عنوان آنرا از سازمان ملی به سازمان مدارس پرورش استعدادهای درخشان تقلیل می دهند.
وی ادامه داد: کار استعدادیابی و پرورش استعداد به جهت اینکه جوانان را به نخبگان اثرگذار تبدیل نماییم جزو وظایف سمپاد است و نباید ماموریت های این سازمان را فقط به مدرسه داری تقلیل دهیم. این سازمان را با کار سنگین فقط مدرسه داری فشل و ناکار آمد نکنیم.
معاون بنیاد ملی نخبگان با اعلان اینکه اگر این سازمان بتواند با کمک وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان به این هدف برسد آنچه از سمپاد می خواهیم محقق می شود اظهار داشت: اگر انواع ساحت های تربیتی و استعدادها را به رسمیت بشناسیم و این رویکرد، سرآغاز شناسایی افرادی باشد که می توانند در آینده تغییرات خوبی ایجاد کنند، آن موقع رشد همه این استعدادهای شناسایی شده برنامه ریزی می نماییم.
الستی اضافه کرد: یک فرد نخبه و دارای استعداد باید با مسائل اجتماعی آشنا باشد و بطور طبیعی در سطح جامعه حضور داشته باشد.
وی اصرار کرد که اگر فقط برمبنای یک ساحت تحصیلی یعنی استعداد تحصیلی حرکت نماییم این دانش آموزان را جدا کرده و نظام آموزشی مجزایی بغیر از سایرین درنظر بگیریم این جداسازی منجر به تربیت افراد تحول آفرین در جامعه نخواهد شد.
معاون بنیاد ملی نخبگان با اعلان اینکه سازمان سمپاد باید برای تمام آموزش و پرورش کارکرد کشف استعدادهای مختلف را داشته باشد اظهار داشت: اگر معلمی استعداد دانش آموزی را در یک منطقه دور دست کشف کرد باید چه کند؟ معلم باید با سازمان در ارتباط باشد و سازمان کمک نماید که استعداد این فرد در راه درست هدایت شود.
الستی افزود: برای کشف و پرورش استعداد باید کارهای فراوانی انجام دهیم. روش شناسایی، آموزش و تربیت مربی، استفاده از امکانات آموزش و پرورش و سایر نهادهای مربوط باید مدنظر قرار بگیرد و پروتکلی دراین زمینه تهیه شود. آن وقت اگر سازمان به این نتیجه رسید در مناطقی باید مدارس نمونه وجود داشته باشد که توانایی تربیتی ایجاد کند، مسئله ای نیست و می توان این کار را انجام داد؛ اما مسئله این است که ماموریت سمپاد فقط نباید به مدرسه داری محدود شود.
وی با اشاره به سیاست تفکیک و جداسازی اظهار داشت: اگر این سیاست منجر به دریافت یکسری نتایج به جز اهداف خود مدارس باشد خلاف عدالت آموزشی است. مثلا اصرار دارم فرزندم به مدرسه سمپاد برود نه به سبب اینکه به علوم علاقمند است و در آن ستعداد دارد بلکه به این علت که آینده بهتری برای ورود به دانشگاه دارد و آینده بهتری برای کسب و کار و غیره خواهد داشت.
معاون بنیاد ملی نخبگان افزود: اما اگر جداسازی به معنای ایجاد امکانات ویژه برای پرورش استعدادهای مختلف است خلاف عدالت نیست. جداسازی اگر هیچ برتری اجتماعی ایجاد نکند کار بدی هم نیست و به معنای وجود مدارس تخصصی است.
معاون بنیاد ملی نخبگان با اعلان اینکه انجمن آماتوری نجوم از موفق ترین انجمن های ماست اظهار داشت: یک علت کسب توفیقات گوناگون این انجمن این است که یادگرفتن علم نجوم هیچ آورده اجتماعی ایجاد نمی کند و کسی که به سمت آن می رود فقط به سبب عشق و علاقه است.
وی در پاسخ به یکی از کامنت های مخاطبان در خصوص اینکه 90 درصد به خاطر کنکور به سمت سمپاد می روند؟ اظهار نمود: به نظرم نکته درستی است. سازمان سمپاد بجای آنکه ماموریت عمودی داشته باشد باید ماموریت افقی داشته باشد. عمودی یعنی یک عده خاص را انتخاب نماییم و به آنها آموزش دهیم و برای بقیه مسئولیتی نداشته باشیم. اما اگر سمپاد سازمانی با ماموریت افقی باشد باید با معاونت آموزشی، پرورشی، کانون پرورش فکری کودکان، بنیاد ملی نخبگان همکار باشد و امکانات رد و بدل کند.
الستی اضافه کرد: تا کنون دیدگاه اینگونه نبوده است. مسئولان دیدگاه های مختلف داشته اند یک وزیر قبلا مدارس سمپاد را کم و یکی زیاد کرده است و بعد در تامین امکانات مانده اند.
معاون بنیاد ملی نخبگان با اعلان اینکه در شرایط امروز داشتن مدرسه سمپاد الزامی است اظهار داشت: مدرسه تخصصی به این معنا است که در آخر نتیجه برای دانش آموز افزایش بهره برداری از آنچه باشد که در آن استعداد دارد و به دنبال برتری اجتماعی و موفقیت در کنکور نیست. باید بپذیریم ساحت های استعدادی متنوع است.
وی با طرح این پرسش که برای چه المپیاد برگزار می کنیم؟ اظهار نمود: دانش آموزان را تحت رقابت شدید قرار می دهیم که چه بشود؟ وی مرتب در جهت رقابت با دوستان است و اگر در محیطی قرار گرفت که رقابتی نیست حرکتی از او نخواهیم دید. مهم این است که اگر فردی استعداد دارد، در همان زمینه رشد کند و توانمندی هایش افزایش یابد.
الستی اضافه کرد: چرا جامعه باید قسمتی از جوانان خودش را جداکند و چرا انتظار خاصی داریم؟ آیاآن استعداد فقط در ساحت علم است؟ پزشکی موفق است که در کنار علم خوبی که فراگرفته روحیات دیگر چون از خودگذشتگی در وجود وی پرورش پیدا کرده باشد. نه اینکه فقط به انگیزه افزایش درآمد به سمت پزشکی برود و مریض را به چشم مشتری ببیند.
وی با اشار به اینکه بنیاد ملی نخبگان، سازمان سمپاد را بعنوان همکار راهبردی می شناسد اظهار داشت: اصلاح فقط نمی تواند از سمپاد شروع شود. اگر ضعفی در وظیفه تنظیم گری و رگولاتوری مدارس غیردولتی از طرف آموزش و پرورش وجود دارد باید آن هم اصلاح گردد.
وی در برنامه تلویزیونی پرسشگر افزود: مطالبه اجتماعی وجود دارد و نمی توان یک باره مدارس سمپاد را تعطیل و یا تبدیل کرد اما باید سیاست تبدیل دیوار به پرچین را شروع نماییم.
منبع:

1399/06/01
14:02:29
5.0 / 5
1686
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه