خزانه داری كل كشور اعلام كرد:

درآمد ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق امسال

درآمد ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق امسال

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای مجموع درآمد دولت از عرضه اوراق بهادار دولتی از شروع سال تا 19 آذر را اعلام نمود.به گزارش پروژه آسان به نقل از مهر، معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای نتیجه بیست و هشتمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۱۹ آذر ۹۹ را اعلام نمود.
بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در امتداد تامین مالی بهینه، بیست و هشتمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی در تاریخ ۱۹ آذر برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و ستاندن سفارش های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همین طور با بهره گیری از ساز و کار تعهد پذیره نویسی مبلغ ۱.۰۶۳ میلیارد تومان اوراق بفروش رسید.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماه های اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با بهره گیری از روش های مختلف همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و هشت هفته عرضه اوراق بدهی و پنج مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع ۱۲۴ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان شامل ۸۳ هزار و ۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۴۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام شده است.
همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می توانند در تمامی روزهای معاملاتی بوسیله بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند.
یادآور می شود قبل از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه فقط در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در امتداد تامین مالی بهینه در هفته جاری بیست و هشتمین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی و همین طور عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخ های ۱۵ تا ۱۹ آذر انجام شد که بعد از ستاندن سفارش های خرید اوراق از متقاضیان مورد اشاره در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ یک هزار و ۶۳ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) بفروش رسید.
جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و هشتمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت
منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۹
شیوه عرضه / انتشار
نماد معاملاتی
سررسید اوراق
نرخ اسمی اوراق
نرخ بهره مؤثر اوراق
متقاضیان
مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عام
اراد ۵۵
آذر ۱۴۰۲
%۱۷
%۲۱.۵
بازار پول
۲.۰۰۰.۰۰۱
بازار سرمایه
۴.۷۷۸.۶۴۶
اراد ۵۸
دی ۱۴۰۱
%۱۶
%۲۰.۵
بازار پول
۵.۸۴۶.۶۰۰
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام
۱۰.۶۲۵.۲۴۶
مأخذ: مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی / معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
این گزارش خاطر نشان می سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری بیست و هفت هفته عرضه اوراق بدهی دولت و پنج مرحله پذیره نویسی اوراق تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲، در مجموع معادل ۱۲۳.۶۸۲ میلیارد تومان شامل ۴۱.۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۸۱.۹۸۲ میلیارد تومان اوراق نقدی تامین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می شود:
جدول شماره (۲)؛ جزئیات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
مبالغ به میلیون ریال
شرح
تاریخ فروش نقدی
اوراق نقدی
اوراق غیر نقدی
جمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هر هفته
بازار پول
بازار سرمایه
جمع
اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از شروع سال تا ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۰
۰
۰
۰
۱۶۲، ۰۰۰، ۰۰۰
۱۶۲، ۰۰۰، ۰۰۰
هفته اول
۱۳۹۹/۳/۱۳
%۱۵، ۵۷
۵۱، ۰۰۰، ۰۰۰
۰
۵۱، ۰۰۰، ۰۰۰
۰
۵۱، ۰۰۰، ۰۰۰
هفته دوم
۱۳۹۹/۳/۲۰
%۱۵، ۵۷
۴۹، ۰۰۰، ۰۰۰
۰
۴۹، ۰۰۰، ۰۰۰
۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰
۶۴، ۰۰۰، ۰۰۰
هفته سوم
۱۳۹۹/۳/۲۷
%۱۵، ۵۶
۲، ۹۹۹، ۹۴۰
۶، ۴۹۹، ۹۲۵
۹، ۴۹۹، ۸۶۵
۰
۹، ۴۹۹، ۸۶۵
هفته چهارم
۱۳۹۹/۴/۳
%۱۵، ۵۷
۵۹، ۵۴۲، ۰۵۶
۶، ۰۰۳، ۰۰۰
۶۵، ۵۴۵، ۰۵۶
۰
۶۵، ۵۴۵، ۰۵۶
هفته پنجم
۱۳۹۹/۴/۱۰
%۱۶، ۹۵
۵۶، ۹۰۵، ۰۱۶
۶، ۰۵۱، ۴۹۹
۶۲، ۹۵۶، ۵۱۵
۰
۶۲، ۹۵۶، ۵۱۵
هفته ششم
۱۳۹۹/۴/۱۷
%۱۷، ۷۹
۱۲، ۵۲۲، ۹۰۰
۳۴، ۸۹۴، ۰۱۳
۴۷، ۴۱۶، ۹۱۳
۰
۴۷، ۴۱۶، ۹۱۳
هفته هفتم
۱۳۹۹/۴/۲۴
%۱۸، ۴۶
۶۰، ۹۴۲، ۷۲۵
۱۸، ۱۱۶، ۱۹۰
۷۹، ۰۵۸، ۹۱۵
۰
۷۹، ۰۵۸، ۹۱۵
هفته هشتم
۱۳۹۹/۴/۳۱
%۱۹، ۱۹
۴۳، ۲۹۸، ۴۰۰
۱۸، ۳۷۲، ۷۹۴
۶۱، ۶۷۱، ۱۹۴
۰
۶۱، ۶۷۱، ۱۹۴
هفته نهم
۱۳۹۹/۵/۷
%۱۹، ۴۲
۹، ۶۸۶، ۴۲۰
۳۴، ۳۶۰، ۱۸۷
۴۴، ۰۴۶، ۶۰۷
۰
۴۴، ۰۴۶، ۶۰۷
هفته دهم
۱۳۹۹/۵/۱۴
%۲۰، ۱۹
۱۴، ۸۰۷، ۵۲۰
۱۲، ۹۹۵، ۳۴۰
۲۷، ۸۰۲، ۸۶۰
۰
۲۷، ۸۰۲، ۸۶۰
هفته یازدهم
۱۳۹۹/۵/۲۱
%۱۹، ۴۳
۱۳، ۶۱۳، ۰۴۵
۱۶، ۷۹۳، ۷۴۴
۳۰، ۴۰۶، ۷۸۹
۰
۳۰، ۴۰۶، ۷۸۹
هفته دوازدهم
۱۳۹۹/۵/۲۶
و
۱۳۹۹/۵/۲۸
%۲۰، ۷۹
۵، ۴۷۴، ۹۳۰
۳۹، ۷۳۶، ۴۴۹
۴۵، ۲۱۱، ۳۷۹
۰
۴۵، ۲۱۱، ۳۷۹
هفته سیزدهم
۱۳۹۹/۶/۴
و
۱۳۹۹/۶/۵
%۲۰، ۰۷
۰
۱۸، ۲۸۶، ۷۶۸
۱۸، ۲۸۶، ۷۶۸
۰
۱۸، ۲۸۶، ۷۶۸
هفته چهاردهم
۱۳۹۹/۶/۱۲
%۱۹، ۴۸
۱، ۹۳۹، ۲۰۰
۱۹، ۳۷۸، ۳۸۹
۲۱، ۳۱۷، ۵۸۹
۰
۲۱، ۳۱۷، ۵۸۹
هفته پانزدهم
۱۳۹۹/۶/۱۶
و
۱۳۹۹/۶/۱۸
%۲۰، ۱۶
۲۵، ۶۱۴، ۲۸۷
۲۸، ۵۶۹، ۸۵۶
۵۴، ۱۸۴، ۱۴۳
۰
۵۴، ۱۸۴، ۱۴۳
هفته شانزدهم
۱۳۹۹/۶/۲۵
%۱۹، ۸۶
۱۷، ۴۴۰، ۹۷۲
۱۳، ۳۲۵، ۴۵۰
۳۰، ۷۶۶، ۴۲۲
۰
۳۰، ۷۶۶، ۴۲۲
هفته هفدهم
۱۳۹۹/۷/۱
%۲۰، ۲۴
۸۹۴، ۹۵۷
۶، ۱۷۵، ۰۳۲
۷، ۰۶۹، ۹۸۹
۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰
۴۷، ۰۶۹، ۹۸۹
هفته هجدهم
۱۳۹۹/۷/۸
%۲۰، ۷۳
۳، ۷۵۳، ۶۴۰
۲، ۹۳۷، ۲۴۶
۶، ۶۹۰، ۸۸۶
۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰
۵۶، ۶۹۰، ۸۸۶
هفته نوزدهم
۱۳۹۹/۷/۱۵
-
۰
۰
۰
۰
۰
هفته بیستم
۱۳۹۹/۷/۲۲
%۲۰، ۴۳
۱، ۸۹۶، ۶۲۰
۱، ۳۷۱، ۸۹۷
۳، ۲۶۸، ۵۱۷
۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰
۵۳، ۲۶۸، ۵۱۷
هفته بیست ویکم
۱۳۹۹/۷/۲۹
%۲۱
۰
۳۹۵، ۲۳۳
۳۹۵، ۲۳۳
۰
۳۹۵، ۲۳۳
هفته بیست و دوم
۱۳۹۹/۸/۶
%۲۱
۰
۷۰۳.۰۵۰
۷۰۳.۰۵۰
۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۰.۷۰۳.۰۵۰
هفته بیست وسوم
۱۳۹۹/۸/۱۴
۲۰، ۰۴%
۱۱، ۹۶۶، ۸۱۰
۰
۱۱، ۹۶۶، ۸۱۰
۰
۱۱، ۹۶۶، ۸۱۰
هفته بیست وچهارم
۱۳۹۹/۸/۲۰
۲۰.۳۲%
۴۷۲.۵۰۰
۲.۹۹۹.۲۳۲
۳.۴۷۱.۷۳۲
۰
۳.۴۷۱.۷۳۲
هفته بیست و پنجم
۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۳۹۹/۹/۳
۲۱.۳۲%
۱.۳۷۶.۶۰۰
۲۳.۸۰۲.۳۶۹
۲۵.۱۷۸.۹۶۹
۰
۲۵.۱۷۸.۹۶۹
هفته بیست و ششم
۱۳۹۹/۹/۴۹
۱۳۹۹/۹/۵
۲۱.۲۶%
۲۰.۹۱۶.۸۶۱
۲۰.۰۰۲.۵۴۶
۴۰.۹۱۹.۴۰۷
۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۰.۹۱۹.۴۱۷
هفته بیست و هفتم
۱۳۹۹/۹/۸
۱۳۹۹/۹/۱۲
۲۱.۴۶
۵.۰۹۳.۲۰۰
۱۶.۸۸۹.۵۸۰
۲۱.۹۸۲.۷۸۰
۰
۲۱.۹۸۲.۷۸۰
جمع کل انتشار / عرضه اوراق
۱۸.۶۷%
۴۷۱.۱۵۸.۵۹۹
۳۴۸.۶۵۹.۷۸۸
۸۱۹.۸۱۸.۳۸۷
۴۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۱.۲۳۶.۸۱۸.۳۸۷
مأخذ: مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی / معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه های پایداری بدهی های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می نماید. همین طور حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می توانند در تمامی روزهای معاملاتی بوسیله بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می شود قبل از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه فقط در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین شاخصهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.


منبع:

1399/09/22
12:41:44
5.0 / 5
1147
تگهای خبر: شاخص , شركت , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه