رئیس سازمان دانش آموزی ایران:

تمام تحولات ریشه در رویکرد فرهنگی تربیتی دارد

تمام تحولات ریشه در رویکرد فرهنگی تربیتی دارد

پروژه آسان: فارس رییس سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که ریشه تمام تحولات مورد نیاز کشور حتی در زمینه اقتصادی، در یک رویکرد فرهنگی تربیتی است، اظهار داشت: اگر ما می خواهیم در زمینه اقتصادی به پیشرفت برسیم اول باید در زمینه فرهنگی تربیتی کار بکنیم.


حسین عبادتی عصر دوشنبه ۶ تیر در جمع نمایندگان یازدهمین دوره مجلس دانش آموزی استان فارس، اظهار داشت: تمام دستگاه ها باید سهم خویش را نسبت به نظام تعلیم و تربیت همچون آموزش و پرورش که مهم ترین آن است ادا کنند؛ تمام وزارت خانه ها باید در نظر داشته باشند که نسبت به جریان تعلیم و تربیت سهمی دارند و این سهم را باید ادا کنند چون که اگر این نگرش نباشد ما به آن سر منزل مقصود نمی رسیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به این که رفتار مسؤلان نباید با حرف های آنها در تعارض باشد، اظهار داشت: اگر ادعا می نماییم که مجلس دانش آموزی داریم و دانش آموزان ما محور هستند، باید پذیرای شنیدن سخنان آنان هم باشیم.
عبادتی خطاب به دانش آموزان عضو مجلس دانش آموزی فارس که در این نشست به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداخته بودند، اظهار داشت: با افتخار به شنیدن و یادداشت برداری از صحبت های شما پرداختم و گزارشی از صبحت های شما دانش آموزان را به مقام عالی وزارت خواهم رساند.
وی از دانش آموزان خواست تا از تصنعی و مصنوعی رفتار کردن پرهیز کنند و اجازه ندهند دیگران هم با آنان مصنوعی برخورد کنند.
رئیس سازمان دانش آموزی کشور افزود: این نکته را به یاد بسپارید که تعارفات الکی شما را گرفتار ریای سازمانی می کند که آفت فعالیت تربیتی تشکیلاتی به حساب می آید.
او اظهار داشت: اگر قرار باشد تشکیلات پیشتازان به تفکر نوین اسلامی برسد، با عنایت به صحبت های خودتان قرار نیست کسی از بیرون آنرا به تفکر مفهومی برساند، بلکه این کار شما دانش آموزان است که سبب به ثمر رسیدن آن می شود.
رئیس سازمان دانش آموزی کشور، ضمن اشاره به این که سازمان دانش آموزی، مجموعه ای است که تحقق ساحت اجتماعی تربیت ۶ ساحتی دانش آموز را ذیل سند تحول بنیادین برعهده ه دارد، اظهار داشت: طبیعتا ما تربیت تک ساحتی نداریم و نمیتوانیم بگوییم سازمان صرفاً روی ساحت اجتماعی کار می کند.
وی افزود: بار اصلی در واقع تربیت ساحت اجتماعی متعلق به سازمان دانش آموزی است که دانش آموزان ذیل یک کار تشکیلاتی که با شعار هریک دانش آموز یک مهارت اجتماعی در این راه حرکت می کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص میزان اعتبار این سازمان اظهار داشت: اعتبار و سرانه هر عضو پیشتاز ما زیر ده تومان است که با عنایت به حجم فعالیتهایی که در سازمان دانش آموز شکل می گیرد جا دارد که نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز توجهی بیشتری به سازمان داشته باشند.
وی ادامه داد: مربی های ما یک ریال حق الزحمه دریافت نمی کنند و همه، معلمانی هستند که علاوه بر رسالت اصلی خود که معلمی است به صورت افتخاری کار مربیگری هم انجام میدهند؛ البته انتظار مادی ندارند ولی خوب است که از خود فعالیت ها حمایت بیشتری شود.
عبادتی افزود: باید دقت کنیم که تمامی تحولاتی که لازم داریم حتی در حوزه اقتصادی، ریشه آن در یک رویکرد فرهنگی تربیتی است، اگر ما می خواهیم در حوزه اقتصادی به پیشرفت برسیم اول باید در حوزه فرهنگی تربیتی کار بکنیم.
رئیس سازمان دانش آموزی کشور اظهار نمود: تمامی دستگاه ها باید سهم خویش را نسبت به نظام تعلیم و تربیت همچون آموزش و پرورش که مهم ترین آن است ادا کنند؛ تمامی وزارت خانه ها باید در نظر داشته باشند که نسبت به جریان تعلیم و تربیت سهمی دارند و این سهم را باید ادا کنند اگر این نگرش نباشد ما به آن سر منزل مقصود نمی رسیم.
ساماندهی جریان اردوی گردشگری دانش آموزان
قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به برقراری اردوهای ملی با حضور معاون فعالیتهای دانش آموزی جدید این سازمان اشاره نمود و اضافه کرد: اردوها با تغییرات مختصری همراه می باشد و بنا داریم مردادماه سال جاری اردوی سبلان را برای پسران و اردوی پیاده روی گردنه حیران تا اردوگاه فندقلو را برای دختران برگزار نماییم.
او با تکیه بر این که رویکرد جدید سازمان دانش آموزی در استفاده از ظرفیت های استانی است، اظهار داشت: می خواهیم فعالیتهای سازمان فقط در اردوگاه باهنر متمرکز نباشد و برنامه های کویرنوردی و جنگل نوردی را برای دانش آموزان داشته باشیم.
رئیس سازمان دانش آموزی کشور از طراحی اردوهای یک روزه برای ۱۲ پایه تحصیلی اطلاع داد و اضافه کرد: اردوهای یک روزه مجموعه آموزشی بشکلی طراحی شده است که به صورت مثال اگر دانش آموزی در مورد آرد و نان مطالعه دارد، از سیلوهای تولید آرد هم بازدید کند.
عبادتی ضمن اشاره به این که سازمان دانش آموزی پای کار آمده و ساختمان شماره دو این سازمان در تهران به مرکز اردوی گردشگری دانش آموزان تبدیل گشته و یک واحد جدید به سازمان افزوده شده است، عنوان کرد: سیاست گذاری، آموزش و هدایت کل فعالیتهای اردوهای گردشگری نوجوان و دانش آموزی کشور را در یک مجموعه ساماندهی می نماییم.
معرفی ۳۱۳ شخصیت فاخر با تاکید بر خلاقیت دانش آموزان
قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی درباره برنامه ریزی این سازمان به منظورمعرفی ۳۱۳ شخصیت علمی و فرهنگی فاخر ایرانی-اسلامی، افزود: بر این اساس در ۳۱۳ شهر، سیره و سرگذشت و آثار ۳۱۳ شخصیت علمی فرهنگی از مفاخر بومی توسط دانش آموزان پیشتاز مورد پژوهش قرار می گیرد و کنگره های استانی و ملی این مفاخر برگزار می شود.
او اضافه کرد: مسئولیت انتخاب این مفاخر با مربیان ما در مدارس است و دانش آموزان از مهرماه تا ۱۳ آبان درباره این مفاخر تحقیق می کنند و سپس با نوآوری خود، این مفاخر را در مدارس شان معرفی می کنند.
عبادتی افزود: در مرحله بعد یعنی آذرماه، اجراها و گروههای دانش آموزی فعال و برتر که در معرفی افراد و مفاخر موفق بوده اند، در نمایشگاه تجمیعی شهرهای مختلف گردهم می آیند و این مفاخر را به عموم مردم معرفی می کنند.
وی اظهار نمود: سپس در اسفندماه، معرفی های برگزیده و برتر در چارچوب ۳۱۳ معرفی شخصیت، به صورت فضای نمایشگاهی و غرفه ای در مصلی تهران تجمیع می شوند تا از آنها بازدید عمومی شود. این یک کار تربیتی بزرگ در جهت هویت سازی است.
تقویت خودباروی در دانش آموزان سراسر کشور
عبادتی در ادامه، با تکیه بر لزوم تقویت خودباوری در دانش آموزان سراسر کشور، اظهار داشت: استفاده از تعبیر منطقه محروم در بعضی موارد درست نیست؛ یعنی ما با منطقه ای مواجه هستیم که شاید از منابع دولتی برخوردار نباشد. در چنین شرایطی میتوان با ظرفیت خود مناطق کارهای بسیاری کرد و ما باید دانش آموزان را به این باور برسانیم که با تاکید بر ظرفیت های موجود و توانایی های که در خود دارند مسیر رشد و پیشرفت را در پیش بگیرند.
وی همینطور ضمن اشاره به مسابقات بازی های فکری و سرگرمی رویش بعنوان یک طرح موفق که از سازمان دانش آموزی فارس شروع شده است، اظهار داشت: این حرکتی بوده که در سازمان دانش آموزی شروع شده و گل کرده است. شایسته نیست که مجموعه دیگری این کار را بردارد و ما در مقابل این حرکت می ایستیم.
قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی در انتها عنوان کرد: من از روزی که وارد سازمان شده ام خویش را عضوی از این تشکیلات می دانم و همه دلبستگی من هم همراه تشکیلات خواهد بود. چون به این مورد باور دارم که اگر کسی در جایی فعالیت کند اما به آنجا اعتقاد نداشته باشد، از نظر اخلاقی مرتکب حرام شده است و من به شدت به این مورد مقید هستم. همینطور از همه همراهان، بدنه دانش آموزی و همکارانم در این راه قدردانی می کنم.
او با تکیه بر این که سازمان دانش آموزی استان فارس در مجموعه فعالیتهای دانش آموزی یکی از استانهای پرچمدار است؛ اظهار داشت: سازمان دانش آموزی ما در فارس جزء سازمان های ریشه دار است و مربیان فارس، مربیان تراز ملی هستند و در تمامی منظرها می تواند به موفقیت حداکثری برسد و جزء استانهای اول باشد.
عبادتی در انتها از اصحاب رسانه و بخصوص رسانه ملی خواست تا در انعکاس زحمات و فعالیتهای تشکیلات دانش آموزی بخصوص سازمان دانش آموزی توجهی متفاوت داشته باشند و اضافه کرد: باور داریم که رسانه طبیعتاً بیشتر می تواند کمک نماید که مردم و مسئولان تلاشهای انجام شده در این عرصه را بیشتر ببینند و به اهمیت تقویت این مجموعه برسند و بطور قطع در آن زمان شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.
منبع:

1401/04/07
23:15:36
0.0 / 5
162
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه