معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خبر داد

بازگشت امتیاز سختی كار به احكام حقوق و تسویه پاداش آخر خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96

بازگشت امتیاز سختی كار به احكام حقوق و تسویه پاداش آخر خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96

پروژه آسان: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش از تحقق سه وعده این وزارتخانه در مورد؛ بازگشت امتیاز سختی كار به احكام حقوقی، حل مشكل سنوات حق التدریس در بازنشستگی فرهنگیان، تسویه پاداش آخر خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96 اطلاع داد.


به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، علی الهیار تركمن از تحقق سه وعده این وزارتخانه در مورد؛ بازگشت امتیاز سختی كار به احكام حقوقی، حل مشكل سنوات حق التدریس در بازنشستگی، تسویه پاداش آخر خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96 اطلاع داد و اضافه كرد: اعلام این اخبار و كارهایی كه در آموزش وپرورش انجام می گردد صرفاً باهدف گزارش دهی به جامعه فرهنگیان كشوراست تا معلمان عزیز در جریان فعالیت ها در حوزه های مختلف این وزارتخانه قرار گیرند و فرهنگیان در جریان باشند كه در جهت بهبود وضع معیشت معلمان چه تلاش هایی صورت گرفته است.
تسویه پاداش آخر خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96
علی الهیار تركمن اظهار داشت: تأمین اعتبار موردنیاز برای پرداخت پاداش آخر خدمت سال 1396 یكی از اصلی ترین دغدغه های وزارت آموزش وپرورش بوده است و با تلاش های انجام شده و مذاكرات مختلف با سازمان مدیریت توانستیم برای پرداخت این پاداش ها تا آخر نیمه اول سال 97 به توافق برسیم.
وی با اشاره به وعده پرداخت پاداش آخر خدمت فرهنگیان تا آخر تابستان و در سه قسط در ماه های تیر، مرداد و شهریور اظهار نمود: وزارت آموزش و پرورش با مساعدت و همراهی سازمان مدیریت و پشتیبانی در تخصیص اعتبار و ابلاغ به خزانه داری كل و مساعدت خزانه داری كل در تهیه این مبلغ و واریز آن به حساب آموزش وپرورش توانست به وعده ای كه به بازنشستگان فرهنگی سال 96 در پرداخت این پاداش داده بود، عمل نماید.
الهیار مبلغ كل پاداش آخر خدمت فرهنگیان را 3420 میلیارد تومان اعلام و مطرح كرد: دوازده استان قسط آخر پاداش را پرداخت كرده اند و بقیه استان ها هم در حال پرداخت هستند.

حل مشكل محاسبه سنوات حق التدریس در بازنشستگی فرهنگیان
علی الهیارتركمن در موردمحاسبه سنوات بازنشستگی نیروهای حق التدریس و یا كسانی كه پیش از استخدام در آموزش وپرورش سوابق بیمه ای داشته اند، اظهار داشت: معلمانی كه از ابتدا در استخدام آموزش وپرورش نبوده اند و سوابقی پیش از رسمی یا پیمانی شدن در آموزش وپرورش به صورت دیگری (مانند سربازان، حق التدریس های نیمه وقت و تمام وقت، یا در دستگاه دیگری مشغول به كار بودند و...) و بعدازاین سوابق، استخدام آموزش وپرورش (به صورت رسمی یا پیمانی) شده اند مشكلاتی در لحاظ شدن سوابق خود داشته اند و آموزش وپرورش سنوات این افراد را با عنایت به قوانین موجود، در حكم كارگزینی لحاظ كرده است. زمانی كه این افراد با سی سال سابقه خدمت قصد بازنشسته شدن دارند، سازمان بازنشستگی كشوری جهت لحاظ سنوات بازنشستگی، سوابق پیش از استخدام این افراد در آموزش وپرورش را با آخرین حكم كارگزینی محاسبه می كند و مبلغ بزرگی را جهت احتساب این سنوات مطالبه می كند. با عنایت به اینكه سنوات سی سال خدمت این افراد تمام شده، چاره ای جز پرداخت این مبلغ نخواهند داشت و بخش بزرگی از پاداش بازنشستگی خویش را برای این مطالبه باید به سازمان بازنشستگی كشوری پرداخت كنند.
الهیار تركمن اضافه كرد: به استناد ماده 85 قانون مدیریت خدمات كشوری، هر مستخدم دولت كه سنوات غیررسمی داشته باشد و پس از مدتی به مستخدم رسمی یا پیمانی دولت تبدیل گردد، می تواند سنوات دوران غیررسمی اش را منتقل كرده و ملاك پرداخت كسورات بازنشستگی این سنوات، بر مبنای نخستین حكم رسمی كارگزینی اش خواهد بود.
بعنوان مثال اگر فردی در سال 70 نخستین حكم رسمی اش را گرفته باشد و پیش از سال هفتاد، 4 سال سنوات غیررسمی داشته باشد و این چهار سال در حكم كارگزینی آموزش وپرورش لحاظ شده باشد، در سال 96 سی سال سنوات خدمتش آخر می یابد و می تواند بازنشسته شود. اگر این فرد در طول 26 سال قبل حق بازنشستگی آن 4 سال را پرداخت نكرده باشد، باید این مبلغ را بر مبنای نخستین حكم رسمی كارگزینی كه در سال 70 برایش صادرشده، پرداخت كند.
اخیراً سازمان بازنشستگی این قانون را اعمال نكرده و تفسیر دیگری از قانون انجام داد و محاسبه سنوات بازنشستگی را بر مبنای آخرین حكم كارگزینی (برای امسال سال 96) محاسبه می كند كه مبلغ مورد محاسبه بسیار بالا می گردد و بخش بزرگی از پاداش بازنشستگی برای تسویه حساب به صندوق بازنشستگی باید پرداخت گردد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اظهار داشت: این مورد باعث نگرانی وزارت آموزش و پروش ازجمله وزیر محترم بوده است و سبب گردید تا ایشان در این مورد چند نوبت در هیئت دولت صحبت نماید و با وزیر رفاه چند نوبت گفتگو داشته باشد، همینطور جلسات مختلفی با سازمان بازنشستگی كشوری درباره این مورد برگزار گردید. نهایتاً خروجی این جلسات و پیگیری ها منجر گردید تا استعلامی از سازمان امور استخدامی شود كه در پاسخ به این استعلام گفته شد، به استناد ماده 85 و 105 قانون خدمات كشوری، كسانی كه خدمت تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشند، باید به استناد نخستین حكم رسمی آن ها محاسبات كسورات بازنشستگی انجام گیرد.
وی اظهار داشت: هرچند سازمان امور استخدامی واداری این استعلام را عرضه داد، اما سازمان بازنشستگی كشوری از انجام آن خودداری می كرد و همچنان فرهنگیانی كه سابقه حق التدریس داشتند با مشكل احتساب سنوات حق التدریس خود مواجه بودند.
الهیار در ادامه اضافه كرد: با مذاكراتی كه تا شهریورماه سال جاری انجام شد، این سازمان بر مبنای استنادات قانونی مجاب به محاسبه سنوات بازنشستگی بر مبنای ماده 85 و 105 قانون خدمات كشوری شد و این مشكل برای همكاران ما كه در آستانه بازنشستگی هستند و مشكل پرداخت مبالغ زیادی كه بعضاً ممكن بود شامل بخش عمده ای از پاداش آخر خدمتشان را شامل گردد، حل شده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اظهار داشت: اجرای این قوانین بر عهده سازمان بازنشستگی است و افراد بعد از آخر خدمتشان در دستگاه مربوطه به سازمان بازنشستگی كشور ارجاع می شوند تا حكم بازنشستگی آنان صادر شود و حقوق بازنشستگی شان جاری شود و دیگر در اختیار وزارت آموزش وپرورش نیست. ما این مورد را برای عدم تضعیف حقوق همكارانمان پیگیری كردیم و تا زمانی كه همگی همكاران ما احكام بازنشستگی شان صادر شود، پیگیر هستیم و اجازه نمی دهیم حق و حقوق همكارانمان در این زمینه تضعیف گردد.

بازگشت امتیاز سختی كار به احكام حقوقی فرهنگیان
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با اشاره به مبحث سختی كار در احكام حقوقی فرهنگیان اظهار داشت: در یك مقطعی از زمان به دلیل تغییر ساختار سازمان برنامه وبودجه، بند مربوط به سختی كار دو بار در احكام فرهنگیان درج شد ازآنجاكه این مورد مجوزهای لازم و قانونی را نداشت از جانب مراجع قانونی ذی ربط، آموزش وپرورش برای حذف این بند از فیش های حقوقی تحت فشار قرار گرفت و بعد از طی مراحل قانونی حذف آن در این دوره صورت گرفت.
وی افزود: به دنبال حذف این بند كه در ابتدای امسال رخ داد تلاش هایی با دو رویكرد، برقراری امتیاز بند مذكور و قانونی و دائمی كردن آن صورت گرفت كه خوشبختانه شورای توسعه مدیریت، افزایش امتیاز برای سختی كار را مصوب كرد.
طبق گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، الهیار از آغاز صدور احكام جدید فرهنگیان با احتساب سختی كار اطلاع داد و خاطرنشان كرد: زمان برقراری بند مذكور در احكام كارگزینی از اول فروردین است بنابراین معوقات شش ماهه اول سال هم زمان با حقوق مهرماه پرداخت می گردد.
انتهاب پیام1397/06/29
12:23:40
5.0 / 5
4422
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه