توصیه های كلیدی برای ادامه فعالیت مدارس

بازگشایی مدارس تربیت در كنار سلامت

بازگشایی مدارس تربیت در كنار سلامت

كارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در نوشتاری با عنوان «بازگشایی و استمرار فعالیت مدارس: تربیت در كنار سلامت» عنوان كرده كه اولویت دادن وزارت آموزش و پرورش بر آموزش حضوری و تاكید بر بازگشایی مدارس، سیاستی سنجیده و شایسته است كه بمنظور استمرار و پیش گیری از نتایج ناخواسته، مستلزم پشتیبانی مالی و تجهیزاتی و توجه دقیق به عوامل فوق و اجرای دقیق سیاستهای كاهش انتشار COVID-۱۹ در مدارس است.


به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، در مطالعه صورت گرفته از جانب کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آمده است: گفتمان بازگشایی مدارس هم اکنون به یکی از مهمترین گفتمان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشورتبدیل شده است. نقش حیاتی و منحصر به فردی که مدارس در جامعه ایفا می کنند، بازگشایی و استمرار فعالیت مدارس را یکی از مهمترین اولویتهای جوامع قرار داده است، اولویتی که مورد تاکید مجامع بین المللی و همچنین مراکز شناخته شده‌ی بهداشتی و علمی در جهان است.
در ادامه این گزارش آمده است: آنچه خبرگان حوزه تعلیم و تربیت در سطح جهانی بر آن اتفاق نظر دارند، رعایت همزمان حق تربیت و حق امنیت بعنوان حقوق اولیه همه انسان ها است. البته، این اتفاق نظر به فراهم شدن شرایط مقید است که در رأس همه شروط، همکاری صمیمانه اولیاء و مربیان قرار دارد.
بر اساس این مطالعه؛ در شرایط کنونی، مسؤلان نظام آموزش و پرورش با درک نتایج زیانبار دوری کودکان از محیط مدرسه، بر «فعال بودن مدارس و اولویت حضور دانش آموزان در مدارس «به عنوان تضمین کننده «حق تربیت» تاکید و اهتمام می ورزند. مدرسه بعنوان بازوی اجرایی نهاد تعلیم و تربیت، خدمات مهم و بی بدیلی را در حوزه های مختلف تربیت (جسمی، عاطفی، اجتماعی، روانی و شناختی) کودکان و نوجوانان عرضه می کند. روشن است که اختلال در کارکرد مدرسه می تواند به پیامدهایی زیانبار و جبران ناپذیر منجر شود. بنابراین، برای مواجهه مؤثر با محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، استفاده از همه فرصت های آموزشی ضروری می باشد. بسنده کردن به آموزش مجازی پاسخگوی کارکردهای مختلف نظام آموزش و پرورش نیست، بخصوص زمانی که زیرساختها و پلتفرمهای مطلوب برای آموزش مجازی فراهم نشده باشد.
در مطالعه صورت گرفته از جانب کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آمده است: وقتی جمعیت کثیری از کودکان از تحصیل حضوری باز بمانند، احتمال بازگشت آنها به مدرسه کمتر و دشوارتر خواهد شد. از سوی دیگر، نتایج زیانبار دور ماندن کودکان از محیط مدرسه به قدری گسترده هستند که خطرات آن بیشتر و پایدارتر از مبتلا شدن به کرونا برآورد می شود.
بر ساس این مطالعه، شواهد علمی نشان داده است که تعطیلی طولانی مدت و گسترده‌ی مدارس با فراموشی و اتلاف ۵۰ تا ۷۰ درصدی آموخته های دانش آموزان؛ تشدید مشکلات کودکان صدمه پذیر از نظر ذهنی، اقتصادی، اجتماعی و روانی؛ تشدید استرس ناشی از این همه گیری بر سلامت روانی کودکان محروم و نابرخوردار؛ افزایش خشونت خانگی و سوء رفتار با کودکان به جهت استرس ناشی از COVID-۱۹؛ افزایش مشکلات سلامت روان والدین و مشکلات رفتاری کودکان در خانه؛ افزایش انواع کودک آزاری های جسمی و عاطفی؛ افزایش شروع مصرف مواد در سنین پایین تر؛ افزایش چاقی و بی تحرکی کودکان؛ افزایش اعتیاد به اینترنت و عود مصرف مواد و الکل در بزرگسالان و والدین؛ افزایش مصرف سیگار در نوجوانان؛ در معرض خطر قرار گرفتن افراد مسن خانواده به جهت نگهداری از کودکان و همینطورخسارتهای اقتصادی ناشی از تعطیلی مدارس و اجبار والدین به نگهداری آنها در خانه می شود.
یافته های مطالعات انجام شده(ECDC، CDC)، نشان می دهند که حدود پنج درصد موارد مبتلا شدن به COVID-۱۹ از میان کودکان سنین کمتر از ۱۸ سال بوده است. اغلب بدون احتیاج به بستری شدن بهبود یافته اند و میزان مرگ و میر در این گروه کمتر ازیک هزارم بوده است. کودکان قبل از دبستان و ابتدایی در معرض خطر کمتری هستند و بنابراین بعضی از کشورهای اروپایی مراکز پیش دبستانی را تعطیل نکردند و اغلب آنها از خرداد ۱۳۹۹ این مراکز را بازگشایی کردند.
در مطالعه صورت گرفته از جانب کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آمده است که به صورت کلی، در اغلب کشورها شیوع سرمی (میزان پاتوژن در سرم خون) پایینتری را در کودکان، در مقایسه با بزرگسالان، گزارش کرده اند. بررسی ها بر روی موارد شناسایی شده درمحیط های مدارس نشان می دهند که انتشار ویروس از کودک به کودک در مدارس شایع نیست و عامل اصلی عفونتهای COVID-۱۹ در کودکان، حضور آنان در مدرسه نیست. این امر بخصوص در مورد کودکان دبستانی و پیش دبستانی صادق است. در گزارش های مطالعات(ECDC، CDC) عنوان شده که اگر فاصله گذاری فیزیکی و سنجه های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند، احتمال انتشار ویروس درمحیط مدرسه به صفر نزدیک می شود.
مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی(ECDC ) نشان می دهند که بازگشایی مدارس با افزایش قابل توجهی در انتشار اجتماعی COVID-۱۹ همراه نیست و بعید است که تعطیلی مؤسسات آموزشی و مراکز مراقبت ازکودکان سهم اختصاصی در انتشار COVID-۱۹ داشته باشد، چونکه اغلب کودکان، حتی در محیط خانه، به درجات بسیار خفیفی ازاین ویروس مبتلا می شوند.
طبق مطالعه مذکور، انتشار ثانویه درمدارس، از کودک به کودک یا از کودک به بزرگسال نادر بوده است. کشورهایی که مدارس آنها بازگشایی شده، شاهد افزایش موارد مبتلا شدن در محیط های مدارس نبوده اند. در مواردی که COVID-۱۹ در کودکان شناسایی شده است و تماس ها مورد پیگیری قرار گرفته اند، هیچ بزرگسالی در نتیجه‌ی تماس با کودکان مبتلا نشده است بنابراین، کودکان عامل اولیه‌ی انتشار و انتقال ویروس به بزرگسالان در محیط مدارس نیستند.
با توجه به آنچه بیان شد، بازگشایی مدارس در مناطقی که کنترل همه گیری در آنها ضعیف است، باید به رعایت انضباط خاص مشروط شده و همراه با احتیاط باشد.
بازگشایی و ادامه فعالیت مدارس از نظر اجرایی، نیازمند فراهم شدن شرایط و استلزاماتی است که مسئولیت آن به عهده وزارت آموزش و پرورش در سطح ستاد، استان، منطقه و مدرسه است.
توصیه های کلیدی برای ادامه فعالیت مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
در مطالعه صورت گرفته از جانب کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آمده است: ضمن تشکر صمیمانه از تدابیر و اقدامات سنجیده وزیر و تلاشهای متعهدانه معاونان وزیر، مدیران استانها و مناطق آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معلمان ارجمند برای بازگشایی مدارس، برای ادامه فعالیت مؤثر مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، هشدارها و پیشنهادهایی به شرح زیر عرضه می شود:
۱) دل مشغولی و نگرانی های جامعه و خانواده ها برای حصول اطمینان از بازگشایی و ادامه فعالیت ایمن مدارس کاملا بجا وقابل درک است. صیانت از جسم و سلامت معلمان و دانش آموزان لزوم دارد و تعلل و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی(به روز شده) قابل بخشایش نیست. نظارت دقیق برحسن اجرای دستورالعمل بازگشایی مدارس مورد تاکید است.
بدیهی است که همکاری صمیمانه مقامات محلی، خیرین و صاحبان فکر و اندیشه با اولیا و مربیان برای اجرای بهینه دستورالعمل های بهداشتی در سطح مدرسه بسیار مهم و ضروریست.
۲) ادامه فعالیت مدارس، بخصوص آموزش حضوری، منوط به کسب آمادگی کافی مسؤلان همه سطوح وزارت آموزش و پرورش است، تا ضمن جلوگیری از ابتلای معلمان و دانش آموزان به ویروس کرونا، تلاش کنند در یک فرآیند تدریجی، آموزش حضوری را جایگزین آموزش مجازی کرده و از افت تحصیلی و هم بازماندن میلیونها دانش آموز از تحصیل جلوگیری نمایند.
بررسی و سنجش آمادگی مدارس نیازمند تدارک چک لیستی در مدارس است تا به طور روزمره و هفتگی توسط فردی مسئول مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا اجرای بهینه اقدامات مورد پایش قرار گیرد. مناطق و حوزه­های ستادی هم به منظور پایش اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی و استمرار آنها باید نظارتی محسوس و نامحسوس بر مدارس داشته باشند.
اطلاعات میزان انتشار، باید از مراجع بهداشتی محلی ذی صلاح هر دو هفته یک بارکسب شوند. ازاین رو بازگشایی مدارس باید با عنایت به دو عامل مهم آمادگی مدارس و میزان انتشار به صورت منطقه­ای و محلی صورت گیرد. مناطق آموزش و پرورش و مدارس با همکاری مراجع ذی صلاح بهداشتی محلی باید در این تصمیم­گیری همکاری داشته باشند.
۳) با عنایت به دو عامل آمادگی مدارس و میزان انتشار اجتماعی ویروس، چهار وضعیت مختلف برای ادامه فعالیت مدارس قابل پیشبینی است:
(۱) تعطیلی کامل آموزش حضوری در مدرسه و بسنده کردن به آموزش مجازی صِرف
(۲) آموزش ترکیبی به صورت آمیخته
(۳) آموزش ترکیبی با غلبه‌ی آموزش حضوری
(۴) آموزش حضوری کامل
طبق نتایج کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، حرکت از هر یک از این وضعیت ها به سمت وضعیت بهتر متأثر از میزان انتشار اجتماعی COVID-۱۹ و همچنین سطح آمادگی مدرسه برای اقدامات پیشگیرانه و کاهش احتمال انتشار ویروس می باشد. توجه به پویایی ­های دو عامل آمادگی مدارس برای رعایت پروتکل های بهداشتی و میزان انتشار اجتماعی ویروس، عوامل تعیین کننده در بازگشایی ایمن مدارس، حفظ سلامتی دانش­ آموزان، جلوگیری از انتشار COVID-۱۹ و استمرار و توسعه‌ی بازگشایی­ ها خواهد بود.
اولویت دادن وزارت آموزش و پرورش بر آموزش حضوری و تاکید بر بازگشایی مدارس، سیاستی سنجیده و شایسته است که به منظور استمرار و جلوگیری از نتایج ناخواسته، مستلزم پشتیبانی مالی و تجهیزاتی و توجه دقیق به عوامل فوق و اجرای دقیق سیاستهای کاهش انتشار COVID-۱۹ در مدارس است.
در مطالعه صورت گرفته از جانب کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آمده است که اجرای دقیق این سیاست ها ضمن پشتیبانی از سلامت دانش­ آموزان و جلوگیری از انتشار بیماری، باعث جلب اطمینان خانواده ­ها برای انتخاب آموزش حضوری در مدارس و بازگشت نظام آموزشی به سمت شرایط عادی و طبیعی و اجتناب از زیان های ناشی از تعطیلی گسترده مدارس خواهد شد.
نکته مهم آنکه پیوستار علمی و مطالعاتی این مستند مکتوب، تقدیم وزارت آموزش و پرورش شده است.1399/06/24
23:21:42
5.0 / 5
1603
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه