تغییر محتواهای آموزشی مهدهای كودك و پیش دبستانیها از سال ۱۴۰۰

تغییر محتواهای آموزشی مهدهای كودك و پیش دبستانیها از سال ۱۴۰۰

به گزارش پروژه آسان رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد که تحول بنیادین باید از دوره پیش دبستانی آغاز شود.


به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، مسعود تهرانی ضمن اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت در دوره قبل از دبستان اظهار نمود: تحول بنیادین باید از بنیادی ترین دوره یعنی پیش دبستانی باید اتفاق بیافتد. در منابع دینی و چه منابع علمی و روانشناختی، توجه و اهمیت دادن به این گروه سنی و تربیت از تولد و چه بسا پیش از تولد و از دوران حاملگی بسیار حائز اهمیت می باشد.
وی ادامه داد: در منابع گوناگون تصریح شده که شاکله و شخصیت انسان در دوران کودکی شکل می گیرد، ازاین رو اهمیت این دوره بر کسی پوشیده نیست. آنچه در دوران کودکی فراگرفته می شود مانند نقش روی سنگ ماندگار خواهد بود و یادگیری در بزرگسالی به نقش روی ماسه های کنار ساحل تشبیه شده است.
رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اعلان اینکه مطابق یافته های علم عصب شناسی، بیشترین رشد ذهنی هم در این دوره اتفاق می افتد و ناظر به شش سال اول زندگی است اظهار داشت: مطابق این نگاه و با این دغدغه، وزارت آموزش و پرورش بعنوان متولی تعلیم و تربیت کشور باید ورود جدی و دقیقی داشته باشد. به همین علت تلاش بر این بوده که به سمت تدوین برنامه ها و محتواهایی برویم که از دید تربیتی، روانشناسی و ارزشی مناسب این گروه سنی است.
تهرانی مروری بر پیشینه ی قوانین مصوب در حوزه ی تولید محتوا و اداره دوره قبل از دبستان داشت و اظهار داشت: در دهه گذشته همکاران ما به یک راهنمای برنامه تحت عنوان «راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستان» رسیدند که بیشتر ناظر بر گروه سنی چهار سال به بالا و به صورت خاص ۵ ساله ها بود. از این برنامه می توان بعنوان یک پیشینه یاد کرد که دارای ۱۱ هدف است و رویکرد آن شکوفایی فطرت است.
وی با اعلان اینکه این برنامه در سال ۱۳۸۷ مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش را گرفت و فصل الخطاب کل برنامه های این دوره برای گروه سنی مذکور شد اظهار داشت: تابحال محتواها و بسته های یادگیری و آموزشی طبق این برنامه تولید می شوند. تهیه محتوا غیرمتمرکز است و به استان ها واگذار شده و مراکز استان ها با عنایت به استانداردهای موجود در این مصوبه، مبادرت به تولید برنامه می کنند که در سازمان پژوهش از راه کارشناسان فنی ارزیابی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: محتواهای ساخته شده در این دوره ابعاد مختلفی دارد که همچون آنها می توان به انس با قرآن، زبان آموزی و آموزش زبان در مناطق دو زبانه اشاره نمود. همینطور نگاهی به آماده کردن کودکان جهت ورود به دوره ابتدایی با ابزاری چون شعر، بازی و نمایش خلاق دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه چون این برنامه پیش از تصویب سند تحول بنیادین تدوین و به اجرا گذاشته شده بود، مقرر شد با تصویب برنامه درسی ملی در ابتدایی دهه ۹۰، این برنامه هم مورد بازبینی قرار بگیرد اظهار داشت: بر این اساس قرار شد اهداف این دوره با عنایت به برنامه درسی ملی همسو شوند که ناظر به شایستگی های پایه و شامل عناصر پنجگانه تعقل، ایمان، باور، عمل و اخلاق و عرصه های چهارگانه ارتباط با خود، دیگران، خلقت و خداوند است. این بازبینی تا حدودی هم پیش رفت و منجر به یک جمع بندی در سال ۹۵ و ۹۶ شد.
تهرانی افزود: پس از چند سال مطالعه کار داشت به سرانجام می رسید، اما در سال ۹۷ مصوبه ای درباره اهداف دوره های تحصیلی عرضه شد که در چارچوب ساحت های ششگانه بود و به گروه مأموریت داده شد که برپایه اهداف آخر دوره ابتدایی، اهداف دوره پیش دبستان را تنظیم کند که در آنجا هم بحث معطوف به گروه چهار سال به بالا بود.
او همینطور بیان نمود: در سال ۹۸ زمزمه هایی برای سپردن مهدهای کودک به آموزش و پرورش شنیده شد. مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ مصوبه ای در اینباره داشت و تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی مهدهای کودک به آموزش و پرورش سپرده شده بود و ابهاماتی داشت چونکه فقط تعیین شاخص ها بر عهده آموزش و پرورش بود اما اجرا در اختیار آموزش و پرورش نبود. با این وجود اردیبهشت سال جاری هیات وزیران مصوبه ای را از سر گذراند که طبق آن آئین نامه اجرایی قانون سال ۹۵ مجلس تصویب گردید و آنجا تعیین همین شاخص ها برعهده آموزش و پرورش بود.
رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اعلان اینکه وقتی وارد تولید و بازبینی برنامه شدیم، بحث این بود که کل عناصر برنامه درسی یک جا دیده شود و در دوره قبل از دبستان یک برنامه تحت عنوان «برنامه تعلیم و تربیتی» واحد داشته باشیم اظهار نمود: در نهایت کار به آنجا رسید که گروه سنی ما از چهار سال به بالا به سمت سه سال و زیر سه سال سوق پیدا کرد و به یک معنا حیطه کاری ما دوره «پیش از دبستان» شد. در واقع بین عبارات «دوره پیش دبستانی» و «دوره قبل از دبستان» تفاوتی وجود دارد. دوره پیش دبستانی دو سال منتهی به دبستان را در برمی گرفت، ولی دوره قبل از دبستان از تولد تا شش سالگی را شامل می شود.
تهرانی اضافه کرد: قبل از دبستان آنقدر دوره مهمی است که تاکید می کند تربیت کودک از دوره حاملگی و جنینی شروع می شود اما به جهت محدودیت ها، برنامه ریزی رسمی ما بیشتر ناظر بر مهدهای کودک و پیش دبستانی هاست. دوره قبل از دبستان به سه مقطع سنی تقسیم می شود که مقطع اول تولد تا دوسالگی، مقطع دوم ۲ تا ۴ سالگی یعنی مهدکودک و مقطع سوم ۴ تا ۶ سالگی یعنی پیش دبستانی است. با این نگاه و با عنایت به سیاست های ابلاغی رهبری و قوانین مصوب، تعریفی از دوره پیش دبستان عرضه دادیم.
تاکید مقام معظم رهبری بر این دوره
وی ضمن اشاره به فرامین مقام معظم رهبری که تاکید کرده بودند آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیتی عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر مهد، پیش دبستان تا دانشگاه است اظهار نمود: تربیت این دوره بعنوان امری حاکمیتی تلقی شده و وقتی امری حاکمیتی می شود جایگاه قانونی به خود می گیرد.
تهرانی افزود: راهبرد کلان شماره ۱۰ و راهکارهای ۱-۵ و ۴-۲ سند تحول بنیادین، قانون مصوب مجلس و آئین نامه اجرایی این قانون که در ۲۷ اردیبهشت ۹۹ به تصویب هیات وزیران رسید، برنامه مصوبه سال ۸۷ و برنامه درسی ملی مویدات قانونی پیش روی ما بود تا تعریف جامع تری از این دوره عرضه نماییم. مأموریت گروه قبل از دبستان این بود که برپایه قوانین موجود، باید این گروه سنی را طوری حمایت و هدایت کند که با استانداردسازی محتوای برنامه و فعالیت ها، نیازها و رشد متعادل و تعالی کودک به صورت یکپارچه تامین گردد.
رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اعلان اینکه تحقق رشد همه جانبه و تعالی کودک در چارچوب ساحت های شش گانه با عنایت به رویکرد فطرت گرایی توحیدی مأموریت دوره قبل از دبستان است اظهار داشت: باید بتوانیم زمینه هایی را فراهم نماییم که کودک با طیبات خو بگیرد و ذائقه اش به سمت رفتار و کلام خوب برود.
وی در پاسخ به اینکه هم اکنون در چه مرحله ای از تهیه راهنمای برنامه عمل دوره قبل از دبستان قرار دارید؟ اظهار نمود: ما هم اکنون پس از تبیین رویکرد و نگاه، وارد اهداف شدیم. ساختار را تعیین کردیم. رویکرد، اهداف و انتظارات عملکردی را برای هر کدام از ساحت های ششگانه با عنایت به نیازها تهیه کردیم. برای هر ساحتی لیستی از نیازهای واقعی کودکان را در حوزه اجتماعی، عاطفی، شناختی و غیره احصا کردیم.
تهرانی افزود: برپایه لیست نیازها و مطالعه منابع علمی، اهداف این دوره ذیل هر ساحتی مشخص شده است؛ بعنوان مثال اهدافی را در ساحت زیستی و بدنی، زیبایی شناسی و غیره داریم. برای هرکدام از اهداف و رده سنی، انتظارات عملکردی را پس از احصای استانداردهای محتوا مشخص کردیم. پیش نویس انتظارات عملکردی آماده شده است.
رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن اشاره به اینکه کار بعدی ما عنصر مربی و خانواده است اظهار داشت: معتقدیم در همه دوره ها، خانواده و مربی نقش دارند؛ ولی این تأثیر در دوره قبل از دبستان به مراتب بیشتر است. اگر خانواده همراهی نکند یا مربی صلاحیت لازم را نداشته باشد امر تربیت تحت الشعاع قرار می گیرد. در صدد تنظیم یک نظامنامه هستیم که بر اساس آن مشخص شود از خانواده و مربی چه انتظاراتی داریم و برای همراه شدن خانواده با برنامه باید چه بسترهایی را فراهم نماییم.
وی با بیان اینکه برنامه تعلیم و تربیت برای کودک در دوره پیش دبستانی تا بهمن ماه آماده می شود اظهار داشت: همانطور که گفته شد ایجاد نظام نامه برای مربی و خانواده هم گام بعدی است و چگونگی تحقق انتظارات از والدین و مربی طی آن مشخص خواهد شد.
تهرانی افزود: یکی از اقدامات دیگری که تا بهمن ماه نهایی می شود تدوین شاخصهای تولید منابع مناسب تربیتی دوره پیش دبستان به صورت مکتوب و غیرمکتوب مانند کتاب کار، فیلم یا پادکست است که بناست بعنوان یک محصول فرهنگی در اختیار کودک قرار بگیرد. پیش نویس مربوط، نهایی شده و « نظامنامه شاخصهای تولید، انتخاب و ارزیابی منابع تربیتی مناسب مکتوب و غیرمکتوب» کمک می نماید شاخص هایی همسو با اهداف تحولی برای تولید محتوا و سنجش این تولیدات وجود داشته باشد.
رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره اینکه با تهیه راهنمای برنامه دوره قبل از دبستان، از سال آینده شاهد تغییر در محتواهای عرضه شده در مهدهای کودک و پیش دبستانی خواهیم بود؟ اظهار داشت: برنامه بعدی ما تولید بسته های تربیت ویژه مهدهای کودک است و مشخص می نماییم هر بسته ای باید چه خصوصیت هایی داشته باشد. در دوره پیش دبستانی هم تولید محتوا متمرکز نیست و ما در مقوله چند تالیفی تاکید داریم و امیدواریم با تصویب و نهایی شدن این برنامه اتفاقات خوبی بیافتد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ایشان در ادامه بیان نمود: تابحال محتواهای ما جنبه آموزشی محض یا جنبه دانشی داشته اند که با راهنمای جدید یک تعادل و توازنی ایجاد می شود. بعنوان مثال قبلاً در بعضی مراکز ۷ تا ۸ کتاب کار به بچه ها می دادند و آنها را درگیر محتوای سنگین می کردند اما دستورالعمل «مدیریت تولید محتوا و فرصت های تربیتی و اجرایی آن در مهدهای کودک و پیش دبستانی» که ۲۸ آبان ماه سال جاری ابلاغ گردید کمک می نماید که محتوای مناسب در اختیار بچه ها قرار بگیرد. دستورالعمل بر این مورد تاکید دارد که بیشتر از چهار کتاب نباید در اختیار کودک قرار بگیرد و هر کتاب باید زیر ۴۰ صفحه باشد و بیشتر این محتوا غیر مداد کاغذی باشند.
منبع:

1399/10/09
12:45:47
5.0 / 5
735
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه