معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تشریح كرد

پرتی ۴۵ درصدی منابع در آموزش و پرورش

پرتی ۴۵ درصدی منابع در آموزش و پرورش

پروژه آسان: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بهره وری منابع انسانی اظهار نمود: اكنون بر مبنای محاسبات اولیه، بهره وری بكارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیكی و انسانی حدود ۵۵ درصد است كه قبلا ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر می شویم.


علی الهیار تركمن در گفت وگو با ایسنا، درباره راهكارهای صرفه جویی و تامین منابع مالی در آموزش و پرورش اظهار نمود: صرف نظر از مباحث بودجه ای و اینكه در یك سال مالی به چه مواردی نیاز داشته باشیم و بخواهیم مسائل كوتاه مدت را حل نماییم باید نگاه كلی تری به بودجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درباره علل كسری اعتبار و موانعی كه سبب می گردد آموزش و پرورش نتواند به تعهدات مالی خویش پاسخ دهد نگاه علت محور داریم. یكی از مشكلاتی كه آموزش و پرورش در سال های گذشته با آن مواجه بوده این است كه در بعضی زمان ها، مقطعی تصمیم گرفته و راهكارهای كوتاه مدتی را اتخاذ و در همان سال مالی حركت كرده است بدون آنكه بداند در آینده باید چگونه حركت نماید و موانع را برطرف كند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه مشكلات امروز آموزش و پرورش در چند دهه گذشته شكل گرفته و چیزی است كه در سه دهه و بتدریج در فرهنگ سازمانی آن نهادینه شده است اظهار نمود: این اشكالات طوری نیست كه در شش ماه و یكسال و یك دوره كاری مشخص بتوانیم برطرف نماییم. یك برنامه میان مدت مشخص لازم است كه با اجتناب از هرگونه شتاب زدگی و بدور از سیاست زدگی و صرفا با یك نگاه علمی بر حل مسائل متمركز شود.
الهیار افزود: اگر به دنبال آن هستیم كه مشكلات آموزش وپرورش را ارتقا دهیم و چالش ها برطرف نماییم چاره ای جز اتخاذ تصمیمات اساسی نداریم، هرچه جز این باشد ما را هم همانند گذشتگان گرفتار یك چارچوب قالبی می كند كه نمی توانیم از یك محدوده مشخص فراتر برویم و مشكلات آموزش و پرورش را حل نماییم.
وی با اشاره به اینكه اصلی ترین كمك را به این حوزه خارج شدن از سیطره قوانین عام در حوزه آموزش و پرورش می دانم عنوان كرد: اگر قرار باشد مشكلات آموزش و پرورش را مدیریت و از تولید مشكلات جدید جلوگیری نماییم باید از كلیشه ها خارج شویم. آموزش و پرورش یك ابر سیستم است و ابر سیستم ها برای آنكه درست حركت كنند نیاز به یك انعطاف، استفاده از ظرفیت ها و اجرای برنامه ای دارند كه با عنایت به قواعد ساختاری خودشان طراحی شده باشد نه آنكه بخواهیم یك كلیشه را به اجبار بر قامت آن بپوشانیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: برنامه هایی در این زمینه داریم؛ تا امروز آموزش و پرورش به لحاظ قوانین و مقررات چیزی كم نداشته و همواره در دهه گذشته تصویب قوانین را داشته ایم و باید وارد اجرا شویم. اجرا، شكستن سنت ها و اتخاذ تصمیمات جدید است كه برای به بار نشستن آنها به صبر و اعتماد نیاز داریم. بطحائی رای اعتماد خوبی گرفت و باید این پشتوانه اعتمادی را داشته باشد تا تصمیماتی را اتخاذ كند كه تاثیرات آن در جامعه تعلیم و تربیت مشخص باشد و مشكلات ساختاری را حل كند و بتوانیم بستر بهینه تری را برای آموزش و پرروش داشته باشیم.
الهیاری با اشاره به اینكه فارغ از بحث قواعد عام هم در ساختار نیروی انسانی و هم در حوزه تشكیلات و ساختار وزارت و تركیب و تنوع منابع مالی برنامه هایی را برای آینده در نظر داریم كه همگی مورد تاكید سند تحول هستند و ذیل زیرنظام ها شكل گرفته اند اظهار داشت: دو زیرنظام نیروی انسانی و تخصیص منابع مالی اگر در كنار یكیدیگر قرار بگیرند می توانند اهداف عالیه آموزش و پرورش را هدف گذاری كنند و با رویكرد انعطاف گرا و جدید به حل مسائل بپردازند.
وی با اشاره به شكل گیری تدریجی مشكلات آموزش و پرورش در سه دهه گذشته عنوان كرد: در دهه ۶۰ با انفجار جمعیت دانش آموزی مواجه شدیم و علی رغم آنكه رشد جمعیت كشور حدود ۱.۵ درصد بود، در آموزش و پرورش رشد ۳.۵ درصدی جمعیت دانش آموزی را تجربه كردیم چونكه هم موالید و هم جمعیت لازم التعلیم افزایش یافته بود. اگر در آن زمان یك الگوی توسعه كمی مشخص وجود داشت و بر مبنای اصول علمی توسعه كمی به مبحث ورود می كردیم امروز دچار یكسری مشكلات كه پرتی منابع در راس آن قرار دارد نمی شدیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: در آن زمان دیدگاه غالب این بود كه برای پوشش دانش آموزان، سیاست اول جذب نیروی انسانی باشد. در آن سال ها فقط در طول یك سال حدود ۱۰۳ هزار نیرو جذب شد بدون آنكه به روند توزیع، تثبیت و استفاده نیرو در شرایط بهینه، مورد توجه قرار بگیرد. این رویكرد اشتباه بود و باید بر مبنای یك سری الگوی علمی توسعه شكل می گرفت. در چنین شرایطی سیالیت نیروی انسانی و درخواست های جابجایی و بكار گرفته نشدن نیرو در جای تخصصی خودش زیاد می گردد و عدم توجه به حوزه های جنبی چون تربیت بدنی و پرورشی افزایش و تمركز نیرو در یك حوزه سبب برهم خوردن الگوها می گردد و نمی توانیم آنطور كه لازم است از نیروها استفاده بهینه نماییم.
الهیار با اشاره به بهره وری منابع انسانی اظهار نمود: اكنون بر مبنای محاسبات اولیه، بهره وری بكارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیكی و انسانی حدود ۵۵ درصد است كه قبلا ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر می شویم.
وی ادامه داد: با بار اقتصادی نامناسب برنامه های درسی روبرو می باشیم. اگر نتوانیم یك واحد درسی را بر مبنای یك الگوی بهینه اجرا نماییم هم به منابع فیزیكی و هم انسانی بیشتری نیاز پیدا می نماییم. معمولا یك تا ۱.۱۵ واحد مالی برای هر واحد آموزش باید صرف شود در حالیكه اكنون ۱.۴۵ واحد است و نشان داده است باید از الگوهای بهینه استفاده نماییم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تاكید بر اینكه مدرسه باید در راس امور و اصلی ترین واحد اجرایی باشد در حالیكه از سطح وزارتخانه تا مدرسه چندین لایه تعریف كردیم و ابتكار عمل را از مدرسه گرفته ایم اظهار داشت: ۷۶۰ منطقه داریم كه جمعیت ۴۰ درصد آنها زیر ۵۰۰۰ نفر است. در حالیكه در بسیاری كشورهای دنیا برخی مدارس ۵۰۰۰ دانش آموز دارند. ما یك ساختار تعریف و بر مدرسه محیطش كرده ایم و اختیار عمل را از مدرسه گرفته ایم.
الهیار با اشاره به اینكه نحوه توزیع منابع هم در بهره وری دخیل است، در یك منطقه نسبت دانش آموز به معلم ۱۹ و در یك منطقه ۲۵ ودر جای دیگر ۴۰ است اظهار داشت: یك توزیع منابع انسانی نامتقارن و نامتعادل داریم كه سبب می گردد قیمت تمام شده دانش آموزی تفاوت مفهوم داری داشته باشد. آموزش و پرورش محیط علمی است و باید الگوها هم علمی باشند. سند تحول از ظرفیت های بخش غیردولتی در بهره وری منابع چشم پوشی نكرده و برای آن راهكار مشخص دارد. اگر صرفا به منابع عمومی دولت تكیه نماییم بطور قطع نمی توانیم كاری از پیش ببریم. تعامل با بخش غیردولتی به منظور بالابردن قدرت و توان اعتبارات دولتی می تواند راهگشا باشد.
1397/07/21
14:19:04
5.0 / 5
4538
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه